English

„Пред законот Ромите се исти, во здравствената пракса се дискриминирани”. Ова е насловот на јавната дебата што Фондацијата за дебата и едукација ИДЕА Југоисточна Европа, Скопје ќе ја организира во четврток, 1 февруари 2018 година, во 11 часот, во Јавна соба во Скопје.X