Фондацијата ИДЕА Југоисточна Европа (ИДЕА ЈИЕ) ве поканува на тренингот “Уметност за застапување” кој ќе се одржи во Охрид од 30 септември до 6 октомври 2017 година

Тренингот и програмата се креирана со намера да дадат шанса на сите што се заинтересирани да научат како да користат уметнички форми за застапување. Не се потребни никакви предзнаење од уметноста или застапувањето за да бидете дел од тренингот.

September 11, 2017

IDEA Southeast Europe (SEE) invites you to “Art for Advocacy: Empowering artivists in the Balkans” training that will take place in Ohrid, Macedonia from September 30 to October 6 June 2017. We are accepting participants from Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Greece, Kosovo, Macedonia, and Serbia.

September 09, 2017
X