Η Βουλή πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μειώσει τα μέτρα λιτότητας προκειμένου να εξασφαλίσει στους πολίτες της καλύτερες κοινωνικές παροχές

Bibliography 

Barro, Robgert J., ‘The Ricardian Approach to Budget Deficits’, The Journal of Economic Perspectives, Vol.3 No.2, Spring 1989, pp.37-54, p.38, http://www9.georgetown.edu/faculty/mh5/class/econ102/readings/budget_deficits.pdf

‘Financial glossary’, BBC News, 13 October 2011, http://www.bbc.co.uk/news/business-15060411

Blinder, Alan S., ‘Keynesian Economics’, The Concise Encyclopedia of Economics, 2008, Library of Economics and Liberty, http://www.econlib.org/library/Enc/KeynesianEconomics.html

Égert, Balázs, ‘Bringing French public debt down: the options for fiscal consolidation’, OECD Economics Department Working Papers, No.858, 21 April 2011, p.5, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5kgdpn1hhc7k.pdf?expires=1336499239&id=id&accname=guest&checksum=42702D73B875B8D4228EE7D4AF3A053E

Elmhirst, Sophie, ‘Word Games: Austerity’, New Statesman, 24 September 2010, http://www.newstatesman.com/ideas/2010/09/austerity-word-red-conference

European member states, ‘Article 3 and 4’, ‘Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union’, Wikisource, 2 March 2012, http://en.wikisource.org/wiki/Treaty_on_Stability,_Coordination_and_Governance_in_the_Economic_and_Monetary_Union

Geighegan, Tom, ‘Is Greece’s the longest recession in history?’, BBC News, 28 February 2012, http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17102525

Gereffi, Gary et al., ‘Getting the Numbers Right: International Engineering Education in the United States, China and India’, Journal of Engineering Education, January 2008, p.17, http://www.cggc.duke.edu/pdfs/Gereffi_JEE_Gettingthenumbersright-USChina&India_Jan2008.pdf

Henderson, David R., ‘Demand’, The Concise Encyclopedia of Economics, 2nd ed., 2008, http://www.econlib.org/library/Enc/Demand.html

Kavanagh, Dennis, British Politics Continuities and Change, 3rd ed., Oxford University Press, 1993

Krudy, Edward, ‘Analysis – European elections signal end to market calm’, Reuters, 8 May 2012, http://uk.reuters.com/article/2012/05/08/uk-markets-usa-euro-elections-risk-idUKBRE84710020120508

Matsaganis, Manos and Leventi, Chrysa, ‘The distributional impact of the crisis in Greece’, in Vassilis Monastiriotis ed., The Greek crisis in focus: Austerity, Recession and paths to Recovery, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe, July 2011, pp. 5-43, p.28, 31, 37, http://eprints.lse.ac.uk/38380/1/GreeSE_Special_Issue.pdf

Meir, Volker and Werding, Martin, ‘Ageing and the Welfare State: Securing Sustainability’, Leibniz Information Centre for Economics, CESifo Working Paper No.2916, January 2010, p.3, http://www.econstor.eu/bitstream/10419/30705/1/618100946.pdf

Monaghan, Angela, ‘Youth unemployment passes 50pc in Spain and Greece’, The Telegraph, 2 April 2012, http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9181776/Youth-unemployment-passes-50pc-in-Spain-and-Greece.html

‘Credit FAQ: Factors Behind Our Rating Actions On Eurozone Sovereign Governments’, Standard & Poor’s, 13 January 2012, http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/us/?articleType=HTML&assetID=1245327305715

Stewart, Heather, ‘UK credit rating reaffirmed by S&P’, guardian.co.uk, 13 April 2012, http://www.guardian.co.uk/business/2012/apr/13/uk-credit-rating-aaa-standard-poors

Stiglitz, Joseph E., ‘The Ideological Crisis of Western Capitalism’, Project Syndicate, 6 July 2011, http://www.project-syndicate.org/commentary/the-ideological-crisis-of-western-capitalism

‘Welfare state’, The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth ed., Houghton Mifflin Company, 2009, http://www.thefreedictionary.com/welfare+state

‘Irish Economy’, The Economic and Social Research institute, Winter 2011-Spring 2012, http://www.esri.ie/irish_economy/

Much ado about multipliers, The Economist, 24 September 2009, http://www.economist.com/node/14505361

X